დეტალები ადგილის შესახებ

კვადრატული საზომი ერთეული

555 sqm

სიმაღლე

5 m

ტევადობა

600