×

 

استخرهای شنا و ساحل

استخر شنا باز: 2 عدد / 600 متر مربع / 183 مترمربع عمق: 150 سانتی متر

استخر سرپوشیده : 1 عدد\ 172 متر مربع عمق: 150 سانتی متر

استخر کوکان: 1 عدد\ 50 متر مربع\ عمق: 35 سانتی متر

اسلاید آب: 1 عدد

ساحل: در فاصله 250 متر. شن و ماسه, ساحل مخصوص. در استخر و ساحل حوله، تخت خورشید و چتر رایگان است